POLEN-Expo.se / Mer info / ... 02016  

Mer info o Polen

Redogörelse för polsk bolagsrätt med särskild betoning på bolagsformen Sp z o. o.
- Jerry Ralowski, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
2007.12.06.

Affärsetablering i Polen
- Jerry Ralowski, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
2007.04.

Det ekonomiska systemet och den polske affärsmannen.
- Dorota Opala och Sahar Haj Mohammadi.
Urdrag av D-uppsats i Marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 2006.